Category «Kiến thức»

NGOÀI TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÒN THU NHẬP

NÀO BỊ TÍNH THUẾ TNCN? (Phần 2 – Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công) Căn cứ pháp lý Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư  119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014) Luật số  71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); …

Những lưu ý của hỗ trợ kê khai thuê thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, nỗi lo về các thủ tục hành chính cũng như tuyển dụng nhân viên, cơ cấu bộ máy hoạt động thường chiếm phần lớn thời gian của chủ doanh nghiệp. Không còn thời gian xem xét đến các vấn đề liên quan đến thuế, thường tạo cho …