Category «Giáo Dục»

Tranh thêu tay – nghệ thuật có từ lâu đời

Ở Việt Nam, xưởng thêu tay là một ngành nghề truyền thống đã có tự lâu đời. Lịch sử của ngành nghề truyền thống này vốn gắn liền với lịch sử tâm linh của người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ. Ngay từ thế kỷ thứ I, bên cạnh lá cờ thêu “Đền nợ …